Posted by & filed under Linux.

Bài viết này sẽ hướng dẫn cách nâng cấp phiên và chọn phiên bản Perl mặc định trên hệ thống Linux với Perlbrew

1. Về Perlbrew
Perlbrew là công cụ quản lý phiên bản Perl trên Linux/Unix. Giống với RVM cho ruby (sẽ giới thiệu ở bài viết sau).
Phiên bản Perlbrew mới nhất hiện tại là 0.72
Trang chủ Perlbew là http://perlbrew.pl/
Read more »